Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor / PROVED

Cod proiect: P_40_301, Cod SMIS: 105707

Titlu proiect: Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor / PROVED

Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.2.3 –Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

 

  1.       Scopul proiectului PROVED

Proiectul PROVED are ca scop creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public şi cel privat. Proiectul incurajeaza interactiunea dintre UPB cu mediul de afaceri; Iridex Group Plastic este una din intreprinderile colaboratoare, subcontractanta acestui proiect. IRIDEX GROUP PLASTIC lucreaza in parteneriat cu un scop declarat: să obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderii, sǎ dezvolte soluții inovative pentru obținerea de produse şi procese, tehnologii noi/ îmbunătăţite cerute de piață, in domeniul compostului.

 

  1.       Activitati finantate

Activitatile finantate in cadrul proiectului sunt:

- transfer de abilități/competențe de cercetare - dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități de CD oferite de UPB);

- cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă UPB- IRIDEX GROUP PLASTIC.

 

  1.       Obiectivul general al proiectului PROVED

Obiectivul general al proiectului “Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilorPROVED” constă în creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între Universitatea Politehnica din Bucureşti şi mediul privat prin realizarea unei eco-tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor municipale şi obţinerea unui Combustibil Derivat din Deşeu (CDD), a unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibile superioare (biogaz), a unei tehnologii inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu, economice) precum şi a unui sistem avansat de depoluare a levigatului rezultat de la depozitele de deşeuri.

 

  1.       Obiective specifice

 

Proiectul are următoarele obiective specifice de finantare a activitatilor de cercetare in colaborare efectiva, industrial si experimentale:

ü  Finanţarea accesului întreprinderilor la expertiza şi la facilităţile organizaţiei de cercetare UPB în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către IMM-urile partenere care îşi dezvoltă afaceri cerute de piaţă oferindu-se soluţii inovative pentru obţinerea de produse şi procese precum şi eco-tehnologii.

ü  Alegerea soluţiei optime de pretratare a deşeurilor municipale pe baza rezultatelor cercetărilor experimentale realizate de organizaţia de cercetare.

ü  Obţinerea de subproduse valorificabile material rezultate din procesele de tratare biologică a deşeurilor si pregatirea lor prin compostare, pentru utilizarea in agricultura, parcuri si gradini, ca ingrasamant natural:

  1.        Cercetari industriale privind tehnologiile de compostare utilizand diverse tipuri de procese tehnologice si echipamente, in diferite combinatii de retete. Cercetarea se va realiza la depozitul de deseuri Chiajna, in 4 padocuri, precum si eventual in alte posibile locatii;
  2.       Analiza standardelor existente la nivel national si international si propuneri de standarde privind categoriile de compost;
  3.        Optimizarea retetelor de compostare pentru diferite procese tehnologice de compostare si echipamente in vederea obtinerii diferitelor calitati de compost;
  4.       Achizitie echipamente de compostare pentru cercetare industriala;
  5.        Activitati experimentale pentru optimizarea retetelor de compostare pentru diferite procese tehnologice de compostare si echipamente in vederea obtinerii diferitelor calitati de compost.

 

Perioada de implementare a Proiectului PROVED pentru IRIDEX GROUP PLASTIC: 05.04.2018- 07.09.2021.

 

 

            Programul  Achiziţiilor Publice pentru perioada 2018-2021

 

Nr. Crt.

Denumire

Cod CPV

Data estimată pt. începerea procedurii

Data estimată pt. finalizarea procedurii

 

TOTAL

 

 

 

1

 Unitate mobilǎ de compostare

45232422-6

06.2018

07.2018

2

Unitǎți de comandǎ și control

42961000-0

09.2018

11.2018

3

 Ciur rotativ

30132000-3

01.2019

05.2019

4

 

Prelate cu membrane semi- permeabile tip GORE - lot 1

42996900-3

09.2018

03.2019

Prelate cu membrane semipermeabile altele decat tip GORE - lot 2

42996900-3

5

Echipament de laborator - Sistem pentru determinara respiratiei bacteriene in soluri (inclusiv incubator)

38000000-5

02.2019

03.2019

6

Servicii de analiza compost (IRIDEX)

71900000-7

10.2018

12.2018

7

Consumabila sita ciur

 

05.2019

06.2019

8

Consumabile - senzori T si O2

 

05.2020

06.2020

 

Urmeaza ca achizitiile sa fie derulate prin proceduri competitive aprobate prin Legea 98/2016 reactualizata, precum si Ordinul 1284/2016, dedicate intreprinderilor care au obtinut co-finatare pentru cheltuieli, de la bugetul POC, mai mare de 50%.

 

 

  1.       Evenimente IRIDEX Proiect PROVED

 

Intalnirea UPB-IRIDEX pentru lansarea proiectului a fost in data de 9.05.2018, cand au fost inmanate contractile tip C si D semnate si a fost stabilit frame-ul de colaborare.

 

Constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP), care a devenit activa incepand cu 1 iunie 2018.

 

Echipa IRIDEX a prezentat proiectul PROVED la intalnirea “Fi activ, colecteaza selectiv” Galati din data de 14.06.2018.